обсъждане

обсъждане
същ. - разискване, дебати, дискусия
същ. - разговор
същ. - събрание
същ. - съвещание, мнение, предложение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • подлежащ на обсъждане — словосъч. нерешен, спорен …   Български синонимен речник

  • дебати — същ. прения, разискване, диспут, препирня, реплика, спор, обсъждане същ. полемика същ. дискусия същ. разговор …   Български синонимен речник

  • дискусия — същ. обсъждане, разглеждане, разискване същ. диспут, прения, дебати, полемика, препирня, пререкание, спор, противоречие, словесен двубой, словоборство същ. разговор …   Български синонимен речник

  • диспут — същ. дискусия, обсъждане, разглеждане, разискване същ. прения, дебати, полемика, препирня, пререкание, спор, противоречие, словесен двубой, словоборство …   Български синонимен речник

  • конференция — същ. събрание, съвещание, обсъждане същ. сказка, беседа …   Български синонимен речник

  • критика — същ. оценка, преценка, мнение, обсъждане, разбор, анализ, тълкуване същ. нападка, обвинение, порицание, хула същ. бележка, забележка, коментар …   Български синонимен речник

  • мнение — същ. схващане, убеждение, възглед, идея, разбиране, съждение, твърдение, мисъл, заключение, съвет, дума, глас същ. бележка, забележка, коментар, критика, преценка същ. гледище същ. изказване, оценка, присъда, решение същ. намерение, воля,… …   Български синонимен речник

  • нерешен — прил. неразрешим, неразгадаем, енигматичен, съмнителен прил. неразрешен, неопределен, неясен, смътен прил. висящ, неуреден, неустановен прил. подлежащ на обсъждане, спорен прил. проблематичен, несигурен прил. променлив, н …   Български синонимен речник

  • обмисляне — същ. обсъждане, размишление, промишление, промисляне, разсъждение, размисляне, обмяна на мисли, разглеждане, вземане в съображение, анализиране, съобразяване същ. разискване, коментиране, тълкуване, разбор същ. съвещание …   Български синонимен речник

  • предложение — същ. предлагане, оферта същ. проект, мисъл, идея, план същ. инициатива същ. покана същ. съвет, внушение същ. съвещание, обсъждане, разискване, мнение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”